Pozadí
Welcome to CSEBR.cz
A society that has a long tradition of bringing together scientists and plant biology enthusiasts to bring their expertise and knowledge to the general public.

Methods in Plant Sciences 2023 & 17th Student Days in Plant Biology CS 2023

OUR ACTIVITIES

CSEPB Awards

They are an important activity of the CSEPB, supporting and rewarding successful young plant biology scientists.

Bulletin CSEPB

 The Bulletin CSEPB is published by our society 1-2 times a year.

Newsletter

 The newsletter is sent electronically to CSEPB members in PDF form – the frequency is approximately 1-4 months.

Conferences

 Information about planned conferences on plant biology.

Activities organised by members

 Our interests are not only science and research, but also popularization, outreach in our field.  

Seminars
and youtube channel

Available seminars (especially online ones) at workplaces involved in experimental plant biology in the Czech Republic and Slovakia

Ceny ČSEBR

Jsou významnou aktivitou ČSEBR, podporující a oceňující úspěšné vědce zabývající se biologií rostlin.

Bulletin

Bulletin ČSEBR vydává naše společnost přibližně 2krát ročně.

Newsletter

Newsletter je rozesílán elektronicky členům ČSEBR ve formě PDF – periodicita přibližně 1-3 měsíce.

Konference

Informace o plánovaných konferencích zabývajících se biologií rostlin.

Aktivity pořádané členy

Naše zájmy nejsou jen věda a výzkum, ale i popularizace a mnoho dalšího.