VÝBOR ČSEBR

VÝBOR ČSEBR

UŽITEČNÉ ODKAZY

členové výboru

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Dr.

pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Praha
tel.: +420 22195 1694
email: albrecht@natur.cuni.cz
osobní webové stánky

Ing. Marie Hronková, Ph.D.

pracoviště: Biologické centrum AV ČR v.v.i., Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice
tel.: +420 387 775 532
email: hronkova@umbr.cas.cz

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

pracoviště: Mendelova Univerzita v Brně, Ústav biologie rostlin
tel.: +420 545 133 296
email: klems@mendelu.cz

Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i
tel.: +420225 106 822
email: moravec@ueb.cas.cz

Mgr. Jana Balarynová, Ph.D.

pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra botaniky
tel.: +420
email: jana.balarynova@upol.cz

Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno, Oddělení experimentální biologie rostlin
tel.: +420 549 497 862
email: vaczi@sci.muni.cz

Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř růstových regulátorů
tel.: +420 585 634 853
email: jana.oklestkova@upol.cz

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky Av ČR v.v.i
tel.: +420 225 106 490
email: kolar@ueb.cas.cz

Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR v.v.i
tel.: +420 585 634 835
email: pencik@ueb.cas.cz

Mgr. Tetiana Kalachova, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř patofyziologie rostlin, Praha
tel.: +420 225 106 816
email: kalachova@ueb.cas.cz

Ing. Jana Šedivá, Ph.D.

pracoviště: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha
tel.: +420 296 528 315
email: sediva@vukoz.cz

Ing. Martin Janda, Ph.D.

pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
tel.: +420 603 579 167
email: mjanda04@jcu.cz

Ing. Petr Svoboda, CSc.

pracoviště: Chmelařský institut s.r.o, Žatec
tel.: +420 602 103 766
email: svoboda@chizatec.cz

RNDr. Matúš Račko, Ph.D.

pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
tel.: +420 389 032 353
email: mracko@jcu.cz

Doc. RNDr. Marek Vaculík, Ph.D.

pracoviště: Univerzita Komenského v Bratislavě
tel.: +421 2 9014 2158
email: marek.vaculik@uniba.sk

revizoři

RNDr. Lubomír Adamec, CSc.

pracoviště: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Úsek ekologie rostlin
tel.: +420 384 721 156
email: adamec@butbn.cas.cz

RNDr. Radomíra Vanková, CSc.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
tel.: +420 225 106 427
email: vankova@ueb.cas.cz

RNDr. Lukáš Fischer, PhD

pracoviště: PřF UK v Praze, Katedra experimentální biologie rostlin
tel.: +420 221 951 688
email: lukas.fischer@natur.cuni.cz