členové výboru

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Dr.

pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Praha
tel.: +420 22195 1694
email: albrecht@natur.cuni.cz
osobní webové stánky

Ing. Marie Hronková, Ph.D.

pracoviště: Biologické centrum AV ČR v.v.i., Ústav molekulární biologie rostlin, České Budějovice
tel.: +420 387 775 532
email: hronkova@umbr.cas.cz

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.

pracoviště: Mendelova Univerzita v Brně, Ústav biologie rostlin
tel.: +420 545 133 296
email: klems@mendelu.cz

RNDr. Jiří Kubásek, Ph.D.

pracoviště: Přírodovědecká fakulta JU, Katedra experimentální biologie rostlin
tel.: +420 387 772 352
email: jirkak79@gmail.com

Doc. Ing. Petr Smýkal, Ph.D.

pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
tel.: +420
email: petr.smykal@upol.cz

Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno, Oddělení experimentální biologie rostlin
tel.: +420 549 497 862
email: vaczi@sci.muni.cz

Mgr. Peter Váczi, Ph.D.

pracoviště: Ústav experimentální biologie PřF MU, Brno, Oddělení experimentální biologie rostlin
tel.: +420 549 497 862
email: vaczi@sci.muni.cz

Prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Laboratoř růstových regulátorů
tel.: +420 585 634 905
email: martin.fellner@upol.cz
osobní webové stánky

Mgr. Jan Humplík, Ph.D.

pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Odd. chemické biologie a genetiky
tel.: +420 585 634 945
email: jan.humplik@upol.cz

Ing. Václav Motyka, CSc.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin, Praha
tel.: +420 225 106 437
email: vmotyka@ueb.cas.cz

Ing. Jana Šedivá, Ph.D.

pracoviště: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Praha
tel.: +420 296 528 315
email: sediva@vukoz.cz

Ing. Martin Janda, Ph.D.

pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
tel.: +420 603 579 167
email: mjanda04@jcu.cz

Ing. Petr Svoboda, CSc.

pracoviště: Chmelařský institut s.r.o, Žatec
tel.: +420 602 103 766
email: svoboda@chizatec.cz

Ing. Petr Svoboda, CSc.

pracoviště: Chmelařský institut s.r.o, Žatec
tel.: +420 602 103 766
email: svoboda@chizatec.cz

Ing. Petr Svoboda, CSc.

pracoviště: Chmelařský institut s.r.o, Žatec
tel.: +420 602 103 766
email: svoboda@chizatec.cz

revizoři

RNDr. Lubomír Adamec, CSc.

pracoviště: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Úsek ekologie rostlin
tel.: +420 384 721 156
email: adamec@butbn.cas.cz

RNDr. Radomíra Vanková, CSc.

pracoviště: Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Praha, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin
tel.: +420 225 106 427
email: vankova@ueb.cas.cz

RNDr. Lukáš Fischer, PhD

pracoviště: PřF UK v Praze, Katedra experimentální biologie rostlin
tel.: +420 221 951 688
email: lukas.fischer@natur.cuni.cz