ČSEBR „special issue“ v Biologia Plantarum

Rozhodli poskytnout svým členům další benefit k jejich členství. Ve spolupráci s časopisem Biologia Plantarum, který vydává Ústav experimentální botaniky zastřešuje ČSEBR v Biologia Plantarum vlastní speciální číslo („Special Issue CSEPB). Pokud u příchozího článku bude buď první nebo korespondující autor člen ČSEBR, tak v případě přijetí článku budou autorům prominuty publikační náklady tj. článek bude pro autory zadarmo. Biologia Plantarum je Open Access časopis, tj. článek bude ihned dostupný všem. Do tohoto speciálního čísla jsou přijímány články s jakoukoliv tématikou související s experimentální biologií rostlin a splňují tématické okruhy a požadavky Biologia Plantarum („Journal scope“). V rámci special issue mohou být publikovány všechny typy článků (originální, přehledné, „mini-review“, „brief communiaction“ … ), které podporuje Biologia Plantarum. Příchozí články podstoupí standardní recenzní řízení. https://bp.ueb.cas.cz/

Termín podání článků k publikaci byl prodloužen do 31. 1. 2023

Doufáme, že by to mohla být zajímavá příležitost především pro začínající vědecké pracovníky (doktorandi), nebo pro větí skupiny generující velké množství dat z nichž některá se v jejich stěžejních pracích z různých důvodů neobjevila, ale i tak mají potenciál být publkovaná a přinést zajímavou novou informaci či popis.