4th – 9th September 2023, Faculty od Science, University of South Bohemia in České Budějovice

jedná se o kurz tradičně organizovaný na Katedře experimentální biologie rostlin PřF JU. Dříve byl kurz pořádán ve spolupráci s TUM v Mnichově, nicméně i kvůli tomu byl kurz relativně finančně náročný. Nyní je kurz pořádán čistě na PřF JU a jeho cena je tak více než atraktivní.

Více informací zde: https://isotopescourse2323.weebly.com/