Ústav experimentální botaniky AV ČR s podporou ČSEBR pořádá mezinárodní seminář k 65. narozeninám prof. RNDr. Viktora Žárského, CSc. Setkání se uskuteční v prostorách ÚEB v Praze 3.5. 2023.

Viktor Žárský (narozen v roce 1958 ve Vsetíně) je přední český rostlinný biolog, pedagog a popularizátor vědy. Po studiu biologie na Přírodovědeckých fakultách Masarykovy Univerzity v Brně a Karlovy Univerzity v Praze absolvoval doktorské studium na Ústavu experimentální botaniky (ÚEB) AV ČR pod vedením Jaroslava Tupého, světově známého průkopníka molekulární biologie pylu. Poté působil několik let v zahraničí, nejprve jako postdoktorand na Vídeňské Univerzitě a poté jako hostující vědec na Max Planck Institutu v Kolíně na Rýnem. Po svém návratu do ČR v druhé polovině devadesátých let založil Laboratoř buněčné biologie ÚEB a Laboratoř buněčné morfogeneze rostlin na Přírodovědecké fakultě UK, kterou se svojí vědeckou souputnicí prof. Fatimou Cvrčkovou stále vede. Na Univerzitě Karlově se rovněž habilitoval a v roce 2019 byl jmenován profesorem. Světové proslulosti dosáhl zejména ve studiu buněčné polarity rostlin, kterou studoval (a stále zkoumá) na řasách, klíčení pylu, morfogenezi rostlin Arabidopsis thaliana a mechu Physcomitrium patens. Se svými kolegy v rostlinách objevil a popsal proteinový komplex exocyst, klíčový regulátor procesu exocytózy a prostorové organizace buněčné morfogeneze. V posledních letech se jeho vědecký zájem rozšířil rovněž o zkoumání kolonizace země rostlinami a evoluci rostlin obecně. Kromě základního výzkumu se aktivně věnuje popularizaci vědy a je zkušeným pedagogem. V roce 2021 byl za své vědecké a pedagogické zásluhy oceněn prestižní Výzkumnou podporou Donatio Universitatis Carolinae.